Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Meer dan 20 jaar ervaring
Advies op maat
Duurzaam
Heel Europa

Update Covid-19 (corona) onderzoek REHVA belangrijk nieuws voor u!

 • Nieuws

06 april 2020

Door het REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Association) worden continue onderzoeken gedaan, naar het gedrag van het Covid-19 (Sars-CoV-2) virus. Uw werkplek of woonruimte vraagt meer aandacht dan u denkt.

Fecaal Orale besmetting

Wat minder bekend is, maar wel degelijk ook een hoge besmettingsgraad heeft, is de fecaal orale besmetting. Uit onderzoek van de WHO (World Health Organisation) en uitbraak tijdens de Sars (Sars-CoV1) epidemie in 20020-2003, is de besmetting via het toilet ook een mogelijkheid om geïnfecteerd te raken. Om te voorkomen, dat u besmet raakt is het advies om bij het doortrekken de deksel te sluiten. Hiermee voorkomt u waterdampen (zeer kleine druppels of ook wel aerosol) die u inademt tijdens het doortrekken.

Een ander belangrijk aandachtspunt, zijn de afvoerputten en bad- en douche putten die weinig tot niet worden gebruikt. Laat minimaal 1x per 2 weken water in de afvoerputten lopen, zodat u besmetting via gasdampen voorkomt. In Nederland beschikken we gelukkig over een goed rioolstelsel, maar zekerheid voor alles leert ons om ook deze voorzorgmaatregelen te nemen.

Besmetting door de lucht

Tijdens het werk kan uw werkplek besmet raken, als u drager bent van het Covid-19 virus. Door praten, niezen en hoesten ontstaan kleine druppels (>10 micron), die uw omgeving van ca. 2 mtr zal besmetten. Ook gaan er kleine waterdeeltjes zweven (>5 micron) door de lucht en zullen deels verdampen en worden weggezogen door het ventilatiesysteem. Een druppel, tijdens praten, niesen of hoesten van >10 micron, verdampt al binnen 0,2 sec. en bevat enorm veel coronavirus deeltjes (1 coronadeeltje is 80-160 nanometer en 1 nanoM= 0,001 micron).

In een schema, dat gepubliceerd is door het WHO, komen de routes van besmetting goed in beeld. Via de directe weg, zoals handen schudden en direct contact is zeer veel gecommuniceerd naar iedereen. De focaal Orale weg is echter vrijwel niet bekend en is wel degelijk een belangrijke besmettingsroute geworden. Het schema, wat u in onze afbeeldingen vindt, geeft u wel een volledig beeld van besmettingsroutes.

Praktische aanbevelingen voor installaties in gebouwen

Het is aan te bevelen om uw ventilatie capaciteit zo hoog mogelijk te maken en vooral zoveel mogelijk verse buitenlucht. Hiermee voorkomt u, dat zwevende Covid-19 (corona) deeltjes in het gebouw blijven hangen en daarmee andere besmetten. Heeft u een installatie met recirculatie, zet deze dan uit.

Uit onderzoek is gebleken, dat luchtverversing essentieel is en u daarmee het gebouw schoon maakt. Heeft uw gebouw of werkruimte geen ventilatie, zet dan zoveel mogelijk de ramen open.

Indien een afdeling is voorzien van apparaten met recirculatie (fan-coil units of inductie units) dan adviseren wij u deze uit te zetten. Dit heeft uiteraard wel consequenties voor het comfort, want door deze apparaten wordt veelal de temperatuur geregeld in de ruimte. Kunnen ze vanwege het comfort niet worden uitgezet, dan adviseren wij u de luchtfilters met regelmaat te reinigen en desinfecteren. Uit onderzoek is gebleken, dat afdelingen met meerdere personen en de zwevende effecten van het Covid-19 virus, een besmetting kan geven. De corona deeltjes worden niet door een luchtfilter gefilterd, omdat de corona deeltjes te klein zijn voor een normaal luchtfilter. Alleen luchtreinigers, voorzien van een Hepa filter (operatiekamer filters en daarmee een opvang van de allerkleinste deeltjes in de lucht) zullen de corona deeltjes uit uw omgeving halen.

Samenvatting van praktische maatregelen voor de exploitatie van gebouwen

 1. Veilige ventilatie van ruimtes met buitenlucht;
 2. Schakel de ventilatie ten minste 2 uur voor de gebruikstijd van het gebouw op maximaal toerental en schakel om de snelheid 2 uur na de gebruikstijd van het gebouw weer naar nachtverlaging;  
 3. Schakel 's nachts en in het weekend de ventilatie niet uit, maar laat systemen op een lagere snelheid draaien;
 4. Zorg voor regelmatige ventilatie met ramen (zelfs in mechanisch geventileerde gebouwen);
 5. Houd toiletventilatie 24/7 in bedrijf;
 6. Vermijd open ramen in toiletten om de juiste ventilatierichting te verzekeren;
 7. Instrueer gebouwbewoners om toiletten door te spoelen met gesloten deksel;
 8. Schakel luchtbehandelingsunits met recirculatie in op 100% buitenlucht;
 9. Inspecteer warmteterugwinapparatuur om er zeker van te zijn dat lekkages onder controle zijn;
 10. Schakel de fan-coil of inductie units uit of reinig en desinfecteer luchtfilters met regelmaat;
 11. Wijzig de instelpunten voor verwarming, koeling en mogelijke bevochtiging niet;
 12. Plan geen kanaalreiniging voor deze periode;
 13. Vervang de centrale buitenlucht en de afvoerluchtfilters zoals gewoonlijk, volgens het onderhoudsschema;
 14. Regelmatige vervangings- en onderhoudswerkzaamheden aan filters moeten worden uitgevoerd met gemeenschappelijke beschermingsmiddelen maatregelen inclusief ademhalingsbescherming.

Heeft u vragen, bel of mail ons gerust. We staan graag voor u klaar!

Dit onderzoek en document is opgesteld door een groep vrijwilligers van REHVA, de eerste versie in de periode van 6-15 maart 2020. Leden van de deskundigengroep zijn:

Prof. Jarek Kurnitski, Technische Universiteit Tallinn, voorzitter van de REHVA Technology and Research Committee

Atze Boerstra , REHVA vice-president, algemeen directeur bba binnenmilieu

Francesco Franchimon, algemeen directeur Franchimon ICM

prof. Livio Mazzarella, Milan Polytechnic University

Jaap Hogeling, manager internationale projecten bij ISSO

Frank Hovorka, REHVA president, directeur technologie en innovatie FPI, Parijs

prof. Em. Olli Seppänen, Aalto University

Dit document is beoordeeld door Prof. Yuguo Li van de Universiteit van Hongkong, Prof. Shelly Miller van de Universiteit van Colorado Boulder, Prof. Pawel Wargocki van de Technische Universiteit van Denemarken en Prof. Lidia Morawska van de Queensland University van technologie.

Terug naar overzicht